Obchodní partneři

Agra pojišťovna

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již více než šedesát let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. Specializuje se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízí pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat.

www.agrapojistovna.cz


AIG Europe Limited, Organizační složka pro Českou republiku (bývalá Pojišťovna Chartis Europe S.A.)

American International Group, Inc (AIG) patří k největším světovým poskytovatelům neživotního pojištění a pečuje o své klienty ve více než 130 zemích. Klienti z řad jednotlivců, středních i velkých mezinárodních společností využívají komfortu jedné z nejrozsáhlejších sítí poboček s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Kromě toho je AIG také předním poskytovatelem životního pojištění a penzijního připojištění v USA. Akcie společnosti AIG jsou obchodovány na burze cenných papírů v New Yorku i Tokiu.

www.aig.cz


Allianz

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Začínala s nabídkou životního pojištění, pojištěním majetku občanů, od roku 1995 nabízí také havarijní pojištění. V roce 1999 se stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení.

www.allianz.cz


Atradius Credit Insurance N.V.

Na základě desítek let praxe a bohatých znalostí v oblasti hodnocení rizik nabízí společnost Atradius komplexní řadu řešení úvěrového managementu, který chrání firmy všech velikostí před obchodními a politickými riziky, ať již podnikají doma či v zahraničí. Pojištěním obchodních pohledávek se snižuje riziko, že se pohledávky zákazníků stanou nedobytné. S tím také souvisí stabilnější hotovostní tok a efektivnější převod rizikového kapitálu do kapitálu růstového.

www.atradius.cz


Basler (Deutscher Ring)

Základem Basler pojišťoven jsou solidní kořeny, téměř 150leté tradice, které jsou součástí švýcarské skupiny Baloise. Hlavní obchodní činností pojišťoven Basler je zajištění řešení v oblastech pojištění majetku a úrazového pojištění stejně jako životního pojištění. S objemem pojistného ve výši 1,4 miliard EUR patří tyto k významným pojišťovacím společnostem v Německu.

www.baslerpojistovna.cz


BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. (dříve POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.), je mladá dynamická společnost, která se za dobu svého fungování úspěšně zabydlela na českém pojistném trhu. Je jedinou specializovanou pojišťovnou na českém trhu v oblasti skupinového pojištění. Své produkty nabízí ve spolupráci s řadou finančních institucí – domácích i nadnárodních partnerů – nejčastěji s bankami, leasingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími nákupy na splátky, osobní půjčky nebo úvěrové karty.

www.cardif.cz


Česká pojišťovna

Tradice České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna. Ta zpočátku provozovala pouze požární pojištění nemovitostí. V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna tak silná instituce, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec největší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla.

www.ceskapojistovna.cz


Česká podnikatelská pojištovna

Česká podnikatelská pojišťovna je s více než milionem pojištěných vozidel třetím největším poskytovatelem povinného ručení v České republice. Díky svým úspěchům v posledních letech patří na domácím trhu ke špičce v tomto segmentu. ČPP předepsala v roce 2012 pojistné dosahující téměř 7 mld. Kč, aktuálně spravuje více než 1,5 mil. smluv a její služby využívá na 850 tisíc klientů. Je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

www.cpp.cz


ČSOB

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). V červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB.

www.csob.cz


EGAP

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících. Doplňuje tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven a působí jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu.

www.egap.cz


Euler Hermes

Na základě rozvoje a globální integrace, Euler Hermes, světová jednička v pojištění pohledávek, přijímá jednotný název a novou firemní identitu. Během posledních tří let skupina Euler Hermes přijala podstatné změny, díky nimž se může společnost více soustředit na klienta. Tyto změny se nyní projeví v naší firemní identitě.

www.eulerhermes.cz


GENERALI pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem. Je součástí Skupiny Generali, která patří mezi největší pojišťovny na světě a je největším evropským životním pojistitelem. Je předním správcem finančních aktiv, jejichž hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více než šedesáti zemích celého světa se stará o 65 milionů klientů. Předpis pojistného překračuje hranici 69 miliard Euro.

www.generali.cz


KUPEG úvěrová pojišťovna

Posláním KUPEG je poskytovat ochranu klientům před riziky nezaplacení pohledávek ze strany domácích i zahraničních odběratelů. Cílem je poskytovat pojišťovací služby „na míru“, přizpůsobené potřebám a specifikům obchodní strategie každého klienta, bez ohledu na jeho velikost. Významný podíl na celkovém obratu představují pojistné smlouvy pro malé a střední podniky.

www.kupeg.cz


Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,5 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

www.koop.cz


Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovna České spořitelny je jednou z největších pojišťoven v oblasti bankopojištění na českém trhu. Komplexní prodej našich produktů včetně následného klientského servisu je zajišťován prostřednictvím dvou distribučních sítí. Společně s více než 4 200 poradci zajišťujeme svým klientům maximální dostupnost pojistných produktů a komplexní prodejní a poprodejní servis na více než 650 místech v ČR. Vysoká dostupnost našich produktů je zaručena také díky zhruba 200 externím smluvním partnerům.

www.pojistovnacs.cz


Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna má tradici již od roku 1868. Ve své samostatné historii přicházela a bude přicházet s inovativními pojistnými produkty. Naše společnost chce být první volbou pro vybrané skupiny klientů, pro které má vždy nejvýhodnější pojistný produkt, který je vždy jednoduchý a snadno pochopitelný. Slavia pojišťovna má své kořeny velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí.

www.slavia-pojistovna.cz


TRIGLAV POJIŠŤOVNA

Triglav pojišťovna, a.s. všemi prostředky orientuje svou činnost na zákazníka. Přitom se chce etablovat na pojistném trhu jako kvalitní pojišťovna s výjimečným servisem klientům. Pojišťovna Triglav chce být Váš partner a bude vždy usilovat o naplnění svého motta: Tradice - Kvalita - Jistota.

www.triglav.cz


UNIQA pojišťovna

UNIQA pojišťovna zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence nabízí široké portfolio produktů pokrývající všechny segmenty trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Jediným akcionářem je rakouská pojišťovací skupina UNIQA Group. Díky kapitálovému zázemí a zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle stala stabilní pojišťovnou na českém trhu se základním kapitálem ve výši 500 miliónů Kč a se sítí více než 180 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími.

www.uniqa.cz

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti