Cestovní pojištění

Nezbytnou součástí každé Vaší cesty do zahraničí by mělo být sjednané cestovní pojištění. Výdaje za zdravotní péči v zahraničí mnohonásobně převyšují náklady za léčbu v České republice. Z pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění hrazeny náklady za zdravotní péči v plné výši v místních cenách a včetně případné spoluúčasti.

Hrazené zahraniční léčebné výlohy

 • Zdravotní ošetření
 • Hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • Lékařem v zahraničí předepsané léky
 • Akutní ošetření u zubního lékaře
 • Převoz pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky
 • Spoluúčasti za ošetření, léčiva atp.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí můžete uzavřít pro turistické, pracovní i sportovní pobyty. Toto pojištění se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů. Rizikové sporty či účast na závodech a organizovaných soutěžích je nutno vždy připojistit.

Pojištění léčebných výloh dle místa pobytu v zahraničí

 • Evropa (vč. Tuniska a Turecka)
 • Svět (všechny státy světa)

Možnost sjednání připojištění k cestovnímu pojištění zahraničních léčebných výloh

 • Úrazové pojištění se sjednává pro případ poškození zdraví nebo smrti pojištěného v souvislosti s úrazem.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ (právním předpisem stanovené) odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí (škody na životě a zdraví nebo věci).
 • Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště.
 • Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR odpovídající druhu dopravy při cestě do zahraničí, bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu.

Pojištění nevyužité cestovní služby se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně neumožňuje další užití služby.


Pokud máte zájem o bližší informace o tomto pojištění, kontaktujte naše specialisty, kteří Vám rádi vypracují cenovou nabídku dle Vašich konkrétních potřeb.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti