Pojištění rozestavěných staveb, stavebně montážních děl

Nejvhodnější pojištění pro generální dodavatele staveb a technologií.

Toto pojištění, nazývané také jako křížová odpovědnost, zajišťuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem subjektům, které se činnosti podílí, včetně investora. Pojištění můžete být sjednáno pro jednotlivé dílo nebo jako rámcové pojistné krytí pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Stavebně montážní pojištění

  • Komplexní majetková pojistná ochrana stavebně montážního díla
  • Forma all-risk – krytí všech pojistných nebezpečí, která nejsou vyloučena
  • Pojištění věcných škod na díle – živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
  • Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se stavbou nebo montáží třetím osobám
  • Pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného předání díla v důsledku škody

Možnost rozšíření stavebně montážního pojištění

  • Možnost vzniku škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
  • Možnost vzniku škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem – křížová odpovědnost za škody


Pokud máte zájem o bližší informace o tomto pojištění, kontaktujte naše specialisty, kteří Vám rádi vypracují cenovou nabídku dle Vašich konkrétních potřeb.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti