Pojištění profesní odpovědnosti dopravce, pojištění nákladu

Poškodilo se během cesty zboží? Odcizil někdo zboží z nákladového prostoru? Jste krytí...

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno podnikatelským subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro třetí osoby. Pojištění silničního dopravce lze rozšířit dle potřeby klienta o rizika vzniklá činností tzv. poddopravců.

Toto pojištění kryje škody, které způsobí silniční dopravce při výkonu přepravy z titulu uzavřené přepravní smlouvy, pokud za tyto škody dopravce odpovídá dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv tzv. úmluvy CMR.

Základní rozsah pojistného krytí

  • Pojištění přepravovaného nákladu
  • Škody vzniklé při nakládce a vykládce přepravovaných věcí, pokud ji vykonává smluvní přepravce
  • Náklady na zjištění rozsahu a výše škod pojistitelem
  • Náklady na právní ochranu pojištěného proti uplatnění nároku na náhrady škod
  • Zachraňovací náklady pro případ zmírnění rozsahu vzniklé škody
  • Pojištění proti odcizení nákladu během přepravy nebo dopravní nehody

Základní rozsahy pojistného krytí lze smluvně individuálně rozšířit dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb.


Pokud máte zájem o bližší informace o tomto pojištění, kontaktujte naše specialisty, kteří Vám rádi vypracují cenovou nabídku dle Vašich konkrétních potřeb.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti