Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištěním své odpovědnosti za škody za škody způsobené v občanském životě, včetně odpovědnosti z držby budovy, stavby nebo bytu a pojištěním své odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání svému zaměstnavateli chráníte sebe i členy své rodiny, kteří s Vámi trvale žijí ve společné domácnosti před následky náhlých a nepředvídatelných událostí, které sebou nesou zákonnou povinnost uhradit poškozenému vzniklou škodu.

Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě se vztahuje i na osoby, které s pojištěným prokazatelně žijí ve společné domácnosti.

Pojistná ochrana vyplývající z pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě

  • Za škodu způsobenou v občanském životě včetně odpovědnosti za škody vzniklé z držby budovy, stavby nebo bytu
  • Za škody způsobené třetím osobám dítětem pojištěného
  • Za škody způsobené zvířetem pojištěného
  • Za škody vzniklé při sportovní činnosti
  • Za škody vzniklé při cyklistice

Pojištění odpovědnosti za škody z občanského života je v dnešní době součástí pojištění domácnosti, ale lze ji sjednat i samostatně, odpovědnost z držby nemovitostí je součástí pojištění dané nemovitosti. Pojistné krytí si může klient sjednat na jím zvolenou výši pojistné částky s volitelnou výší spoluúčasti a s územní platností Česká republika, ale dnes běžně i na celé území Evropy.

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání

Toto pojištění Vaší odpovědnosti za škody, kryje škody, které klient může způsobit svému zaměstnavateli při výkonu svého povolání.

Pojistné krytí pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání

  • Škody na firemním majetku
  • Finanční škody a to včetně čistých finančních škod
  • Škody způsobené při řízení firemního motorového vozidla
  • Škody způsobené při řízení a činnosti pracovního stroje
  • Škody způsobené ztrátou svěřené věci (pozor nevztahuje se na odcizení věci neznámým pachatelem)

Výhodou tohoto pojištění je možnost volby výše sjednávané spoluúčasti pojištěného zaměstnance a to již od 1.000 Kč maximálně však do výše čtyř a půlnásobku jeho hrubé mzdy.


Pokud máte zájem o bližší informace o produktech pojištění občanských pojištění odpovědnosti za škody, napište nám, rádi Vám odpovíme.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti