Informace dle zákona č. 170/2018 Sb. platné od 2.1.2020

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1, platné od 2.1.2020:

K § 88, bodu 1, písm. a):

1.1. Jméno: MACONT GROUP s.r.o. , IČO: 25299875

1.2. Sídlo: Korunní 2569/108, Praha 110 00

1.3. MACONT GROUP s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Lenka Badová, jednatelka společnosti

1.4. MACONT GROUP s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

 • 1.4.1. Žilka Radek (105844PPZ)
  (čísla v závorkách označují registrační čísla v registru pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb.)

K § 88, bodu 1), písm. b):

 • Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

K § 88, bodu 1), písm. c):

 • Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 777 828 344, mail: lenka.badova@macont.cz). Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz),v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

K § 88, bodu 1), písm. d):

Jméno zastoupeného:

 • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník (klient)
 • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
 • V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. MACONT GROUP s.r.o.

K § 88, bodu 1), písm. e):

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent, jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací makléř, jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB pojišťovna a.s.
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.

K § 88, bodu 1), písm. f):

 • MACONT GROUP s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1), písm. g):

 • Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu MACONT GROUP s r. o. nebo jeho vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1), písm. h):

 • MACONT GROUP s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

K § 88, bodu 1), písm. i):

MACONT GROUP s.r.o. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy MACONT GROUP s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1), písm. j):

V případě, že by měl být MACONT GROUP s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy MACONT GROUP s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:

 • Pevnou částkou nebo
 • Hodinovou sazbou
 • Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti 

V Praze dne 30. listopadu 2018.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti