Pojištění statutárních orgánů

Kryje škody, které způsobí společnosti jednatel, člen představenstva, dozorčí rady či prokurista.

(Pojištění D&O)

Členové statutárních a dozorčích orgánů mají mnoho povinností v souvislosti s vedením a zastupováním společnosti. Odpovědnost členů orgánů společnosti je neomezená (resp. není omezena čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního výdělku, jak je tomu u osob vykonávajících činnost v pracovně právním vztahu), následky jejich rozhodnutí mohou mít rozsáhlé negativní důsledky a navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout tak i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

Rovněž okruh poškozených může být velmi široký. Členové orgánů mohou způsobit škodu v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání a podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, mohou tak poškodit akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné správy apod.

Pochybením při plnění svých povinností mohou Vaší společnosti nebo třetím osobám způsobit škody, za které pak odpovídají neomezeně celým svým majetkem a bez ohledu na své zavinění.

Cíle pojištění

  • Významné omezení rizik souvisejících s výkonem funkce ve společnosti a zajištění jistoty při výkonu funkce
  • Snížení rizika dopadu pochybení na fungování společnosti
  • Usnadnění vymahatelnosti nároků na odškodnění akcionářů, obchodních partnerů, společníků, věřitelů

Vlastnosti a výhody

  • Komplexní pojistná ochrana
  • Široký okruh pojištěných
  • Ochrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti
  • Ochrana před neoprávněně uplatňovanými nároky
  • Úhrada nákladů řízení o náhradě škody
  • Právní pomoc při řešení škodní události


Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění členů statutárních orgánů, obraťte se na nás a naši specialisté Vám rádi vysvětlí přínosy tohoto pojištění pro Vaši společnost, případně vypracují konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti