Tvorba pojistného programu

Pro každého klienta připravíme individuální pojistný program, na základě analýzy rizik, přesně dle jeho požadavků a potřeb.

Sestavování pojistného programu

 • Individuální potřeby a požadavky klienta
 • Výsledky analýzy stávajících pojistitelných rizik v souvislosti s výsledky aktuální rizikové prohlídky
 • Maximální rozsah kvalitního pojistného krytí včetně odpovídajících pojistných částek a přiměřenosti navržených spoluúčastí
 • Prosazení maximálních benefitů a nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta

Vytvoření kompletního pojistného programu

 • Vypracování poptávky pojistného programu dle zadaných kritérií klienta, se kterou oslovíme nezávisle více pojistitelů s požadavkem na vypracování cenových nabídek pojištění
 • Vyhodnocení rozsahů jednotlivých pojistných nabídek pojistitelů
 • Doporučení na uzavření pojistného programu, který nejlépe vyhovuje zadaným požadavkům a potřebám klienta
 • Zajištění a dohled na kvalitní realizaci klientem odsouhlaseného pojistného programu do pojistných smluv u jím vybraného pojistitele
 • Odbornou a poradenskou činnost při zajištění likvidace škod
 • Pravidelnou aktualizaci pojistných smluv a zajištění jejich obnovy
 • Posouzení kvality a rozsahu pojistných smluv dodavatelů a odběratelů
 • Zastupování klienta při jednání s pojistiteli
 • Informování o novinkách pojišťovacího trhu, změnách legislativy
 • Vyhodnocování podmínek pojištění, realizaci výběrového řízení na pojišťovny

Naše služby jsou založeny na dlouhodobých, těsných vztazích, to Vám umožňuje řešit rychle akutní problémy i každodenní potřeby.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu poskytovaných služeb.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti