Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností MACONT GROUP s.r.o., IČO: 25299875, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00 Praha - Vinohrady.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Společnost MACONT GROUP s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů a vůči nim vystupuje jako Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). V návaznosti na povinnosti Správce Vám předkládáme tento dokument, ve kterém Vás informujeme o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování Vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje na webu zpracováváme?

Na našem webu zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies.

Dále osobní údaje zpracovávané v souvislosti s vyřízením dotazů, žádostí či stížností.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje správce zpracovává převážně proto, aby Vám mohl nabízet a poskytovat služby, o které jste projevili zájem, či vyřizovat Vaše požadavky.

Dále správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje formou cookies k těmto účelům:

Optimalizace fungování webových stránek - zpracování, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas:

 • Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání.
 • Můžete nesouhlasit se zapisováním souborů cookies na svém zařízení pomocí odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste neprovedli odpovídající změny v nastavení prohlížeče, bude náš systém automaticky zasílat soubory cookies v momentě, kdy se přihlásíte na naše stránky.
 • Můžete vymazat soubory cookies zapsané ve svém zařízení, a to vymazáním historie vyhledávání v počítači. Můžete také vybrat prohlížení našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

Marketingové účely - zpracování, které provádíme pouze s Vaším souhlasem:

 • Vaše osobní údaje jsou ve formě marketingových cookies používány pro hodnocení Vašich preferencí, díky čemuž se Vám zobrazuje reklama, která je pro Vás relevantní.
 • Tato webová stránka pro tyto účely využívá marketingové nástroje třetích stran: Google Analytics data, Facebook, Seznam.cz, obdobní poskytovatelé nástrojů pro analytické a marketingové účely.
 • Souhlas udělený pro marketingové účely je dobrovolný a jeho neudělení není překážkou pro prohlížení webových stránek. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

Jaký je právní základ jejich zpracování?

Právním základem je oprávněný zájem správce spočívající v řádném fungování webu, poskytnutí služeb, o které jste projevili zájem, či vyřízení Vašich požadavků.

V případě zpracování pro marketingových účely je základem Váš výslovný souhlas.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením požadavků

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků či stížností adresovaných správci bude správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla.

Prostřednictvím webového formuláře správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Prostřednictvím live chatu Smartsupp nasazeném na webu správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Takto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, jsou 3 roky, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce).

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, jelikož bez jejich znalosti by správce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit. Zpracování údajů probíhá na základě oprávněného zájmu správce.

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb včetně dodavatelů zajišťující chod webových stránek a dále live chatu Smartsupp, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též subjektům, které nám marketingové služby poskytují.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy, platnosti souhlasu a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů mám?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

 • právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 • právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 • právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
 • a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na korespondenční adresu Správce: MACONT GROUP s.r.o., Na Hledíku 283, Staré Hradiště, PSČ: 533 52 Staré Hradiště nebo na e-mailové adrese macont@macont.cz.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti