Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro klienta dle zák. č. 38/2004 Sb. platné do 30.11.2018

Plnění povinností podle platných právních předpisů

Pojišťovací makléř/agent

I. §21, odst. 5, písm. a):

1. obchodní firma: MACONT GROUP s.r.o.,  IČO: 25299875

2. Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
Lenka Badová, jednatelka společnosti (ve všech věcech), telefon: +420 777 828 344, mail: lenka.badova@macont.cz

4. jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jedná podřízený pojišťovací zprostředkovatel:
Radek Žilka, 105844PPZ

II. §21, odst. 5, písm. b):

1. obchodní firma: MACONT GROUP s.r.o.,  je evidována v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ( 001647PM, 015845PA, 218422PPZ)

2. Ověření zápisu v registru je možné na internetu na webových stránkách ČNB
(https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8)

Pojišťovací makléř / pojišťovací agent

MACONT GROUP s.r.o. zprostředkovává pojistné produkty jako pojišťovací makléř zapsaný v registru ČNB pod č. 001647PM
MACONT GROUP s.r.o. zprostředkovává pojistné produkty jako pojišťovací agent zapsaný v registru ČNB pod č. 015845PA

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru

- zprostředkovává pojistné produkty jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod.č. 218422PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust,a.s. v registru ČNB pod.č.032585PA,

- zprostředkovává spotřebitelské úvěry jako vázaný zástupce registrovaný v registru ČNB pod IČ:25299875 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
Bližší informace získáte na http://www.brokertrust.cz/proklienty

III. §21, odst. 5, písm. c):

1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny.

IV. §21, odst. 5, písm. d):

1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

V. §21, odst. 5, písm. e):

1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti viz odst. I. bod 3.

2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu

3. V případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č.229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).

4. Spory lze řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.

VI. §21, odst. 6, písm. a):

Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., §21, odst.7.

VII. §21, odst. 6, písm. b):

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

VIII. §21, odst. 6, písm. c):

Pojišťovací zprostředkovatel nevykonává zprostředkovatelskou činnost ani podle písmena a), ani podle písmena b) §21, odst.(6) a na žádost klienta mu sdělí pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

IX. §21, odst. 7:

Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

X. §21, odst. 8:

Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.

XI. §21, odst. 9:

Informace podle §21, odst.5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách MACONT GROUP s.r.o.:
https://www.macont.cz/informace-pro-klienta/ nebo formou písemné zprávy.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti