Reklamační řád

Společnost MACONT GROUP s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČ 25299875
DIČ: CZ25299875

E-mail: podatelna@macont.cz


Tento reklamační řád upravuje postupy podání reklamací ze strany klienta společnosti MACONT GROUP s.r.o. za vady a nedostatky při poskytování služeb. Cílem je okamžité reagování na tyto stížnosti a podněty a sjednání nápravy. Každý klient společnosti MACONT GROUP s.r.o. má právo na uplatnění reklamace.

1. Formy podání reklamace

Stížnost či podněty na služby a chování, či vystupování zaměstnanců a zástupců společnosti MACONT GROUP s.r.o. je možno podat těmito způsoby:

  • Elektronickou cestou vyplněním a odesláním elektronického formuláře;
  • Písemnou formou doručenou na korespondenční adresu společnosti: MACONT GROUP s.r.o., Na Hledíku 283, Staré Hradiště, PSČ: 533 52 Staré Hradiště.

2. Náležitosti reklamace

Jméno a příjmení klienta (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.

  • Název společnosti (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení;
  • Obsah stížnosti či podnětu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popis způsobu, jak byl klient krácen či jinak dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či nápravy;
  • Přílohy nezbytné k posouzení oprávněnosti stížnosti.

3. Vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace společností MACONT GROUP s.r.o.. V uvedené lhůtě bude klientovi oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu klienta uvedenou v reklamačním formuláři. V případě, že nelze reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost MACONT GROUP s.r.o. informovat klienta písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů klientem na sídlo společnosti MACONT GROUP s.r.o.

Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím společnosti v reklamované záležitosti, má právo obrátit se do 10 dnů ode dne doručení zprávy o výsledku reklamačního řízení na pracovníka vyřizujícího reklamaci a poté začíná opětovně běžet 30 denní lhůta k jejímu vyřízení.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti