Máte skutečně jistotu, že vaše podnikání v budoucnu neohrozí následky náhlých nepředvídaných událostí?

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti je tak jedno ze základních pojištění, které by měl každý podnikající i nepodnikající subjekt sjednat. Při výkonu podnikatelské činnosti odpovídá.

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti je tak jedno ze základních pojištění, které by měl každý podnikající i nepodnikající subjekt sjednat. Při výkonu podnikatelské činnosti odpovídá.

každý subjekt za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod nelze nikdy zcela vyloučit ani při zavedení přísných preventivních opatřeních. Náhrada škod způsobených třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti, přitom může dosahovat vysokých finančních částek, z tohoto důvodu doporučujeme svým klientům uzavření pojištění při provozování jakékoli podnikatelské činnosti, tak i v občanském životě.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti