Proč s námi klienti spolupracují? Odpověď je jednoduchá, protože jsme zkušení odborníci.

Naše odborné znalosti a dlouholetá praxe vám zajistí, že rizika vašeho podnikání správně identifikujeme, vyhodnotíme a navrhneme vám nejvhodnější kombinace jejich krytí, tak aby vám pomohli v případech nenadálých škod minimalizovat vaše finanční ztráty. Správně a efektivně uzavřená pojistná smlouva vám má po škodě zajistit dostatek financí na obnovu poškozeného majetku a váš nový start.

Pojišťováním podniků, firem i drobných podnikatelů se zabýváme řadu let, vždy s klientem komunikujeme jasně a zcela otevřeně. Aktuálně nás nejvíce vyhledávají ti z vás, kteří si již uvědomují, že úspěch v jejich podnikání i v dalším životě, může být v budoucnu ohrožován mnoha riziky, které lze vhodným pojištěním minimalizovat. V poslední době registrujeme zvýšenou poptávku po pojištění proti živlům, odcizení, vandalismu, ale nově také především proti následkům teroristických a kybernetických útoků.

Naše pojistné smlouvy pro každého klienta zakládáme vždy na námi aktuálně prověřených informacích a aktuálních zjištění stavů jeho výrobních závodů a provozů.

Všechna pojišťovaná místa a pojišťované předměty prohlížíme osobně. Vždy věnujeme pozornost aktuálním použitým způsobům zabezpečení jeho provozních prostor, skladování hotových výrobků a zásob surovin, umístění technického, obchodního a provozního vybavení, IT vybavení, sledujeme výrobní technologické celky v návaznosti na jejich celkovou důležitost a zařazení ve výrobě. Naši pozornost zaměřujeme především na možný rozsah finančních následků při jejich ztrátě, výpadku nebo nucené odstávce. Pro zajištění krytí následných škod, které sebou živly přinášejí, vše pečlivě zaznamenáváme a vyhodnocujeme.

Nedílnou součástí každého majetkového pojištění je v dnešní době pojištění proti následkům přerušení provozu a to jak z živelních tak i strojních příčin. Zastavení výroby na delší dobu je pro většinu podniků likvidační, pokud firmy včas nevyrobí a nedodají své zboží svým odběratelům, přicházejí o zisk ale mnohdy i o odbytiště, navíc jsou v době kdy z důvodu škody nemohou dosahovat zisků, ještě zatíženi neustálým vynakládáním peněz na mzdy a stálé náklady (elektřina, plyn, nájem, leasing apod.).

Důležitou součástí pojištění je Odpovědnost za újmy

Toto pojištění obsahuje širokou škálu připojištění, které jsou libovolně volitelné a lze je přizpůsobit téměř jakékoli podnikatelské činnosti. Pojištění odpovědnosti za škody a újmy z činnosti firmy, doporučujeme uzavřít každému podnikateli přesně v rozsahu, který je vhodný pro jeho podikání.

S počátkem platnosti Nového občanského zákoníku došlo k zásadním změnám, tento zákon V České republice výrazně zlepšil postavení poškozených a změnil způsob a výši jejich odškodňování. V současné době je poškozená osoba, které byla způsobena újma na životě, zdraví nebo majetku až o 80% úspěšnější při vymožení vysokých finančních náhrad za újmy jí způsobené (majetkové i nemajetkové) než tomu bylo dříve.

Správné pojištění je dobrým nástrojem, jak můžeme krýt sobě i své firmě záda. 

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti